มุสลิมกับเดือนรอมฎอน

มุสลิมกับเดือนรอมฎอน

มุสลิมกับเดือนรอมฎอน

ขอต้อนรับ นับหนึ่ง มาถึงก่อน

รอมฎอน ย้อนมา หาอีกหน

ถือศีลอด กฎศาสนา แบบสากล

เราเริ่มต้น ค้นคว้า หาความดี

เป็นมุสลิม ยิ้มรับ กับเดือนบวช

ผลยิ่งยวด ตรวจตรา อย่าหลีกหนี

หยุดดื่มกิน ลิ้นงด อดทันที

หลักการมี ชี้ชัด ผู้ศรัทธา

ในหนึ่งปี มีหนึ่งเดือน เพื่อเตือนจิต

ใช้ชีวิต ชนิดดี มีคุณค่า

อัลลอฮ์ใช้ ให้ทำ ต้องนำพา

ปูวาซา มาเคร่งครัด วัดผลงาน

เดือนบวชเรียน เพียรรู้ สู่กุศล

ประพฤติตน เป็นคนดี เพื่มอีหม่าม

หยุดนินทา เลิกด่าทอ ก่อระราน

ทำบุญทาน การบริจาค ดีมากมาย

ไปละหมาด “ตะรอเวียะห์” ที่มัสยิด

จงตั้งจิต คิดสำรวม ร่วมขวนขวาย

ทำสุนัต และฟัรคู เคียงคู่กาย

ทั้งหญิงชาย ไม่สายเกิน เชิญตักตุน

รอมฎอน ขอต้อนรับ นับภาคผล

เดือนกุศล ล้นหลาม ความอบอุ่น

ศรัทธาชน “อิสลาม” งามละมุน

เดือนทำบุญ ร่วมจุนเจือ เผื่อแผ่กัน

หมายเหตุ : รอมฎอน คือ เดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม กำหนดให้เป็นเดือนถือศีลอด หรือเดือนบวช

มุสลิม คือ ผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนผู้หญิงเรียกว่า มุสลิมะห์

อัลลอฮ์ หรืออัลเลาะห์ คือ ชื่อของพระเจ้าในศาสนาอิสลาม

ปูวาซา คือ ภาษามลายู หมายถึงเดือนศีลอด (มุสลิมภาคกลางเรียก เดือนบวช)

อีหม่าม คือ ผู้ที่ศรัทธาเชื่อมั่นในพระเจ้า (คนละความหมายกับอิหม่าม)

ละหมาด คือ การเข้าเฝ้าพระเจ้าในรูปแบบที่ศาสนากำหนด

ตะรอเวียะห์ คือ ชื่อของการละหมาดในเดือนรอมฎอน

มัสยิด คือ สถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ

สุนัต คือ การปฏิบัติศาสนกิจแบบอาสา

ฟัรคู คือ การปฏิบัติศาสนากิจที่จำเป็นต้องทำ

ที่มา : ฮัจยี สมศักดื์ บุญมาเลิศ,  ขอต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ 1434,  คู่สร้างคู่สม ปีที่ 34,  ฉบับที่ 805, กรกฎาคม 2556: 17.

Advertisements
Categories: มุสลิมกับเดือนรอมฎอน | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .