บทเพลงคริสต์มาส

 

38706Christmas026

 

ประเพณีปฏิบัติในเทศกาลคริสต์มาสในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศติมอร์ตะวันออก ล้วนเป็นประเทศที่ได้นำประเพณีคริสต์มาสมาผสมผสานกับประเพณีของตน ซึ่งเทศกาลคริสต์มาสถือว่าเป็นสื่อกลางสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และความเป็นมิตรระหว่างสมาชิกของครอบครัวและชุมชน

ประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติใดก็ย่อมเป็นกระจกเงาส่องสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและลักษณะความคิดของชนชาตินั้นๆ เทศกาลคริสต์มาสเป็นประเพณีที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวคริสต์ เป็นประเพณีที่กระทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส จึงได้มีการรวบรวมตัวอย่างบทเพลงคริสต์มาสมานำเสนอเพื่อให้เกิดความกระจ่างในประเพณีและวัฒนธรรมมากยิ่งขี้นด้วย

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas,

And a Happy New Year

Good tidings to you and you are

Good tidings for Christmas

And a Happy New Year

ขออวยพรให้ท่านมีคริสต์มาสแสนสุขสันต์

ขออวยพรให้ท่านมีคริสต์มาสแสนสุขสันต์

ขออวยพรให้ท่านมีคริสต์มาสแสนสุขสันต์

และปีใหม่แสนสุขสม

ขอข่าวดีตามติดท่านไปทุกแห่งหน

ไร้กังวลมีแต่คริสต์มาสแสนสุขสันต์

มีข่าวดีทุกคริสต์มาสทุกคราไป

อีกปีใหม่สุขสันต์นิรันดร

เพลง WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

1863306951

WHITE CHRISTMAS

I’m dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten

and children listen to hear sleigh bells in the snow

I”m dreaming of a white Christmas

With every Christmas card I write

May your days be merry and bright

And may all your Christmas days be white

ฉันกำลังฝันถึงคริสต์มาสสีขาว

ที่เหมือนกับคริสต์มาสซึ่งฉันเคยรู้จัก

เมื่อคริสต์มาสคราวนั้น ยอดไม้เหล่านั้นเคยส่งแสงแวววาว

และเด็กๆต่างเงี่ยหูฟังเสียงกระดิ่ง

ของเลื่อนที่ขับเคลื่อนมาในหิมะ

ฉันกำลังฝันถึงคริสต์มาสสีขาว

ในบัตรคริสต์มาสทุกแผ่นที่ฉันเขียน

ฉันขอให้ชีวิตของคุณรื่นเริงและสดใส

และขอให้วันคริสต์มาสทุกวันของคุณจงเป็นสีขาว

1863306951

JOY  TO  THE  WORLD

Joy to the world, the Lord is come

 Let earth receive her King

 Let every heart prepare Him room

 And heave’n and nature sing

 And heave’n and nature sing

 And heave’n, and heave’n and nature sing

 Joy to the world, the Savior reigns

 Let men their songs employ

 While fields and floods, rocks, hills and plains

Repeat the sounding joy, Repeat the sounding joy

 Repeat, oh, repeat the sounding joy

ขอความปีติจงบังเกิดแก่โลก

พระผู้เป็นเจ้าเสด็จแล้ว

ขอโลกจงต้อนรับพระราชา

ของหัวใจทุกดวงจงเตรียมที่ไว้ให้พระองค์ทรงสถิตเถิด

และสรวงสวรรค์และธรรมชาติจะขับร้องเพลง

และสรวงสวรรค์และธรรมชาติจะขับร้องเพลง

และสรวงสวรรค์….สรวงสวรรค์และธรรมชาติจะขับร้องเพลง

ขอความปีติจงบังเกิดแก่โลก

ขอพระเยซูเจ้าทรงคุ้มครองโลก

ขอผู้คนจงขับร้องเพลงของพวกเรา

ขณะที่ท้องทุ่ง สายน้ำ หินผา ขุนเขา และแผ่นดิน

ร้องซ้ำเสียงแห่งความปีตินั้น ร้องซ้ำเสียงแห่งความปีตินั้น

ร้องซ้ำ….ร้องซ้ำเสียงแห่งความปีตินั้น

emoticon-heartemoticon-heartemoticon-heartemoticon-heartemoticon-heartemoticon-heartemoticon-heart

Advertisements
Categories: บทเพลงคริสต์มาส | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: